Psychotherapie & Coaching

Psychotherapie en coaching

ik maak geen verschil tussen psychotherapie en coaching als mensen om psychische redenen ergens in vast lopen. Ik bied gesprekstherapeutische hulp aan volgens van de Method of Levels. Ik probeer mijn hulp naadloos te laten aansluiten bij wat mijn clienten nodig hebben. Daarom géén intakegesprekken, anamneses, psychologische vragenlijsten, voor-, tussen- en nametingen en géén voorgestructureerde therapie volgens behandelprotocollen. Mijn clienten bepalen zelf in elke sessie het gespreksonderwerp en ook wanneer en hoe vaak ze afspraken willen. Uiteraard binnen de marges van mijn mogelijkheden. Elk gesprek is een op zichzelf staande sessie; er is geen plan, structuur of protocol. Een uitgebreidere uitleg over mijn werkwijze vind je onderaan deze pagina in de pdf: Wat is de Method of Levels?

Met zorgverzekeraars ben ik vanaf 2014 geen contracten meer aangegaan vanwege de onredelijke en onnodige regels, richtlijnen en registraties. Mijn hulp wordt daarom niet meer vergoed. Met andere woorden: ik bied géén hulp die vergoed wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Ik lever aan instanties ook geen gegevens, doe geen andere onnodige dingen en maak geen digitale dossiers, waardoor de privacy van mijn clienten beschermd is. Indien gewenst maak ik helemaal geen aantekeningen.

Als gz-psycholoog en psychotherapeut ben ik BIG-geregistreerd. Deze registraties handhaaf ik omdat ze nodig zijn om supervisie en leertherapie te geven aan collega's in opleiding. In gesprekstherapie werk ik niet meer als gz-psycholoog en psychotherapeut vanwege allerlei eisen die goede hulp in de weg kunnen zitten. Dat zijn o.a. verplichte intakegesprekken, psychodiagnostiek, diagnoses stellen, behandelplannen opstellen volgens richtlijnen, doelen formuleren, (digitale) dossiers aanleggen, gegevens ter beschikking stellen aan derden etc etc. Mijn visie en werkwijze lees je elders op mijn website.

Psychotherapie of coaching via Skype
Na een face-to-face kennismakingsgesprek is het ook mogelijk om de psychotherapie of coaching via Skype of FaceTime voort te zetten als lange reistijd een belemmering is. Een afwisseling van face-to-face en Skype-sessies is ook mogelijk.

Tarieven
Voor psychotherapie en coaching is het tarief € 125,- per sessie van 45 min. gesprekstijd (online €110,-). Supervisie en leertherapie kost € 98,- per sessie van 45 min.

Informatie en aanmelding
Contact en 074-2666090.

Betalingsvoorwaarden-NIP.pdf 

Method_of_Levels-_informatie_voor_cliënten_.pdf 

Psychotherapie & Coaching

Het is prettig om een ervaren iemand als sparringpartner te hebben

Psychotherapie en coaching Ger Schurink

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik op woensdag/donderdag 15 & 16 jan. en donderdag 13 febr. 2020Tweemaandelijks stuur ik een nieuwsbrief met een instructieve tekst zoals je die in de rubriek Literatuur MOL kunt vinden. Wil je die ontvangen? Stuur dan je mailadres met de vermelding s.v.p. nieuwsbrief naar

info(_AT_)gerschurink.nl