Psychotherapie & Coaching

Ik neem nog zeer beperkt nieuwe cliënten voor gesprekstherapie of coaching aan. Wel ben ik beschikbaar voor leertherapie en supervisie.

Psychotherapie en coaching

Psychotherapie is gericht op gedragsverandering bij psychische problemen. Coaching is gericht op gedragsverandering in het eigen functioneren in situaties waarin men presteren moet, met name in werk en sport. De overeenkomsten tussen psychotherapie en coaching zijn groter dan de verschillen. Een wezenlijk verschil zit in het startpunt. Iemand zoekt therapie als hij of zij vastgelopen is in een vervelend emotioneel probleem. Hieraan kan men een officiele diagnose geven. Bij coaching is er een vraag om de effectiviteit van een client en/of de organisatie te verbeteren.

Psychotherapie
Ik bied psychologische hulp aan jongeren en volwassenen. Hierbij gebruik ik methoden uit de cognitieve gedragstherapie, de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en vooral de Method of Levels. Ik streef ernaar om psychologische hulp te beiden die wetenschappelijk bewezen effectief is. Ik probeer mijn hulp naadloos te laten aansluiten bij wat mijn clienten nodig hebben. Daarom géén intakegesprekken, anamneses, psychologische vragenlijsten, voor-, tussen- en nametingen en géén voorgestructureerde therapie volgens behandelprotocollen. Mijn clienten bepalen zelf in elke sessie het gespreksonderwerp en ook wanneer en hoe vaak ze afspraken willen. Uiteraard binnen de marges van mijn agenda. Elk gesprek is een op zichzelf staande sessie; er is geen plan, structuur of protocol. Een uitgebreidere uitleg over mijn werkwijze vind je onderaan deze pagina in de pdf: Wat is de Method of Levels?

Met zorgverzekeraars ben ik twee jaar geleden geen contracten meer aangegaan vanwege de onredelijke en onnodige regels, richtlijnen en registraties. Mijn psychotherapeutische hulp wordt daarom niet meer vergoed. Met andere woorden: ik bied géén hulp die vergoed wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Ik lever aan instanties ook geen gegevens en maak geen digitale dossiers, waardoor de privacy van mijn clienten beschermd is.

Als gz-psycholoog en psychotherapeut ben ik BIG-geregistreerd. Daarnaast ben ik geregistreerd gedragstherapeut en supervisor/opleider voor de Ver. v. Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Coaching
Als je in een stressvolle situaties terecht gekomen bent, dan is het prettig om een ervaren iemand als sparringpartner of coach te hebben. Ook als je beperkingen tegenkomt, in je werk of privé, of verbeterpunten signaleert of aangereikt krijgt, kan coaching zinvol zijn. Bij coaching gebruik ik eveneens de bovengenoemde aanpak. Zeer specifieke coaching zoals loopbaan- of teamcoaching of coaching waarbij men goed ingevoerd moet zijn in bepaalde organisaties hoort niet bij mijn aanbod.

Psychotherapie of coaching via Skype
Na een face-to-face kennismakingsgesprek is het ook mogelijk om de psychotherapie of coaching via Skype of FaceTime voort te zetten als lange reistijd een belemmering is. Een afwisseling van face-to-face en Skype-sessies is ook mogelijk.

Tarieven
Voor psychotherapie en coaching is het tarief € 145,- per sessie van 45 min. gesprekstijd. Supervisie en leertherapie kost 115,- per sessie van 45 min.

Informatie en aanmelding
Contact en 074-2666090.

Betalingsvoorwaarden-NIP.pdf 

Wat_is_de_Method_of_Levels?.pdf 

Werkwijze-huisregels-en-beroepskwalificaties.pdf 

Psychotherapie & Coaching

Het is prettig om een ervaren iemand als sparringpartner te hebben

Psychotherapie en coaching Ger Schurink

Tweedaagse cursus MOL, Bunnik, vrijdag 25 mei-15 juni 2018,
Tweedaagse cursus MOL, Vasse, maandag/dinsdag 24 & 25 sept.2018
Vierdaagse cursus Mindfulness, Bunnik op vrijdag 5, 12, 19 en 26 oktober 2018

Maandelijks stuur ik een nieuwsbrief met een instructieve tekst zoals je die in de rubriek Literatuur MOL kunt vinden. Wil je die ontvangen? Stuur dan je mailadres met de vermelding s.v.p. nieuwsbrief naar

info(_AT_)gerschurink.nl