Cursus Method of Levels (MOL)
Hoe doe je psychotherapie zonder je client in de weg te zitten
Bunnik, donderdagen 2 en 16 febr. en 9 en 23 maart 2017
(Volgende cursusdata donderdagen 4 en 18 mei en 1 en 15 juni.)

Method of Levels gesprekstherapie. Een transdiagnostische benadering. Uitgeverij Hogrefe.
Warren Mansell, Timothy Carey & Sara Tai

Verwachte publicatie in december 2016